Linkplaatsing voorwaarden

NPR biedt de mogelijkheid om een link te plaatsen aan elke organisatie/elk merk dat relevant/logisch verbonden is met campers, caravans en boten, het bezit en gebruik ervan. Organisaties dienen in het bezit te zijn van een actuele inschrijving in het register van de Kamers van Koophandel en zaken te doen volgende de Nederlandse wet- en regelgeving.

NPR controleert elke geplaatste link en behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een link te weigeren. U betaalt dan ook geen plaatsingskosten. Uw link wordt als organisatie direct geplaatst. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het tarief voor het plaatsen van een link is exclusief BTW. Als u kiest voor plaatsing voor 3 jaar ontvangt u de factuur voor het bedrag in één keer.